כל מה שילד צריך
זה מבוגר אחד שמאמין בו”

מכון עזריאלי להעצמה חינוכית

תכנית עזריאלי סיימה את פעילותה בשנת 2018 במסגרת קרן עזריאלי. התכנית תמשיך לפעול במתכונתה החדשה על בסיס העקרונות של התכנית בחטיבת הביניים ברשת דרכא.-------------- תכנית לצמצום פערים לימודיים וחברתיים בחטיבות הביניים, בפריפריה הגיאו-חברתית. מכון עזריאלי להעצמה חינוכית הינה תכנית הוליסטית ייחודית, הפועלת בחטיבות הביניים ז'-ט', שלב זה הינו משמעותי מאוד בחייהם של תלמידים רבים המחייב תמיכה והדרכה ייחודית. התכנית מיועדת לתלמידים בעלי הישגים נמוכים בכיתה ומלווה את התלמידים בשלוש שנות לימודיו בחטיבת הביניים ובשלושה מעגלים לימודי, חברתי והורים.

קרא עוד

call-to-action

חזון ומטרה

תכנית עזריאלי סיימה את פעילותה בשנת 2018 במסגרת קרן עזריאלי. התכנית תמשיך לפעול במתכונתה החדשה על בסיס העקרונות של התכנית בחטיבת הביניים ברשת דרכא.-------------------------------- מכון עזריאלי להעצמה חינוכית הוקם בכדי לצמצם פערים לימודיים וחברתיים בחטיבות הביניים, בפריפריה הגיאו- חברתית. המכון פועל בכדי לייצר שינוי שישפיע על התלמידים, על המשפחה ועל צוותי החינוך, מתוך שאיפה להעצים את תלמידי התכנית בתחום הלימודי, בתחום החינוכי ובתחום החברתי, כך שיהיו בוגרים עצמאיים, אחראים ובעלי יוזמה, אשר ישפיעו בתורם על בית הספר, על המשפחה ועל הקהילה.

קרא עוד

call-to-action

אודות התוכנית להעצמה חינוכית

תכנית עזריאלי סיימה את פעילותה בשנת תשע"ח 2018 במסגרת קרן עזריאלי. התכנית תמשיך לפעול במתכונתה החדשה על בסיס העקרונות של התכנית בחטיבת הביניים ברשת דרכא. מכון עזריאלי להעצמה חינוכית פעל בשנים 2004-2018 ע"י קרן עזריאלי. התכנית פעלה בחטיבות הביניים ז'-ט', שלב זה הינו משמעותי מאוד בחייהם של תלמידים רבים המחייב תמיכה והדרכה ייחודית. התכנית היתה מיועדת לתלמידים בעלי הישגים נמוכים בכיתה ולוותה את התלמידים בשלוש שנות לימודיו בחטיבת הביניים ובשלושה מעגלים לימודי, חברתי והורים. התכנית פעלה בסוף יום הלימודים ובכל בתי הספר בעיר.

0

תלמידים השתתפו בתכנית עזריאלי

0

משתתפים בסדנאות הורים

0

קבוצות חינוך

0

בתי ספר

0

ערי חינוך בעזריאלי

0

שנת הקמה