עזרי לימוד    מתמטיקה    מבחני סטאנדרט רמה ב'   כיתה ח'

מבחני שכבה ברמה של הקבצה ב' ע"פ תוכנית לימודים משה"ח וע"פ מחצית וסוף שנה, מיועדים להעברה בבתי ספר